Gemiddeld waarderen Nederlanders hun tuin met een 7 en besteden ze ongeveer 1 tot 4 uur per week aan tuinieren. Mannen vinden grasmaaien veruit het leukste om te doen en vrouwen bollen planten. Ruim een derde houdt daarnaast bij het tuinieren rekening met het milieu. Dit blijk uit de Tuinmonitor 2020 van WOLF-Garten, een online onderzoek naar het tuiniersgedrag van Nederlanders. 

In het algemeen worden grasmaaien, snoeien en tuinaanleg het meest genoemd als favoriete tuinklussen. Er zijn echter duidelijke verschillen: 65% van de mannen  vindt grasmaaien het leukste, tegenover 35% van de vrouwen. Een zelfde verschil is te zien bij bollen planten: 40% van de vrouwen doet dit graag, terwijl slechts 19% van de mannen dit als favoriet noemt. Over wat we niet leuk vinden zijn mannen en vrouwen het wel eens: onkruid wieden en schoffelen worden gezien als de minst leuke tuinklussen.

Duurzaam tuinieren

Veruit het belangrijkste is dat tuinieren ons plezier geeft, zo zegt 60% van de mensen. Bijdragen aan een beter milieu is voor slechts 6% van de mensen een reden om een tuin te hebben en te onderhouden. Toch proberen we wel rekening te houden met het milieu: bij aankoop van zaden, bemesting en tuinvoeding zegt 32% altijd rekening te houden met het milieu en ruim 50% zegt dit soms te doen.

Meer groen in de tuin dan grijs

Een tuin met veel groen draagt bij aan de biodiversiteit en helpt wateroverlast bij regenval voorkomen. Daarom vroeg WOLF-Garten de deelnemers aan het onderzoek ook naar de verhouding groen en grijs (betegeling) in de tuin. Slechts 8% heeft de tuin grotendeels betegeld. Maar liefst driekwart van de mensen heeft gelukkig een tuin met overwegend beplanting. Toch zou een derde van de mensen het liefst nog meer groen in de tuin willen.

Lees meer  Schaduwplanten op een rij

Mooiere tuin dan de buren

De helft van de respondenten geeft aan tussen de 1 en de 4 uur per week in de tuin aan het werk te zijn. Toch is er ook een groep fanatiekelingen, 10%, die meer dan een dag per week tuinieren. Deze inspanningen zijn niet voor niets want de deelnemers aan het onderzoek beoordelen het resultaat met een 7,0. Daarnaast durft 62% wel te zeggen dat zijn of haar tuin mooier is dan die van de buren.