Doe in juni of juli mee met de hommeltelling 2013 van de Bijenstichting!

Hoe kun je meedoen? Kies een zonnige dag uit en ga een kwartier kijken welke en hoeveel hommels je ziet in je tuin of park in de omgeving. De werkwijze en formulieren staan op de Bijenlint website

In de nazomer maakt de Bijenstichting de gegevens bekend via haar website en nieuwsbrief.

Wat is de waarde van deze hommeltelling?

Het is geen wetenschappelijk onderzoek maar het probleem van bijensterfte is dat er ook niet zoveel onderzoek plaatsvindt vanwege geldgebrek. Er is nog te weinig bekend. Daarom kan deze telling de bijendeskundigen toch weer informatie geven die nuttig kan zijn om te achterhalen waarom juist de hommel zo snel achteruit gaat.

Lees meer  Zomerbollen uit de grond halen