Maart is dé maand om je rozen onder handen te nemen. Sommige mensen zijn bang dat ze door het snoeien van rozen de struik verpesten. Toch is dat volgens redacteur Shera van den Wittenboer niet nodig. “De roos zal zich snel herstellen en nieuwe krachtige scheuten produceren”, schrijft ze. Als je eenmaal weet waarop je moet letten, blijkt het rozen snoeien best mee te vallen.

In dit artikel vertellen we je meer over rozen snoeien en behandelen we de volgende onderwerpen:

rozen snoeien: perkrozen

De vijf basisregels voor rozen snoeien

  • 1. Rond half maart snoei je alle her- en doorbloeiende rozen. Alleen de eenmalig bloeiende ‘oude’ rozen en ramblerrozen snoei je ’s zomers direct na de bloei.
  • 2. Knip bij het snoeien eerst al het dode, zieke en beschadigde hout uit de struik. Knip ook dunne en spichtige takjes weg; die geven geen bloemen.
  • 3. Bij takken die elkaar kruisen, beschadigt de bast snel; haal ze weg of knip ze zover terug dat ze elkaar niet raken.
  • 4. De ‘ogen’ zijn kleine rode puntjes op de stengel, die uitgroeien tot scheutjes. Snoei rozen altijd boven een oog of scheutje dat naar de buitenkant van de struik wijst; zo groeit de nieuwe tak in de goede richting en blijft het hart van de struik open. Knip ± 1 cm boven het oog en iets schuin, zodat water snel wegloopt.
  • 5. Geef je rozen na het snoeien organische rozenmest of gedroogde koemest.

 

Rozen snoeien is niet per se nodig

Een roos snoeien is niet noodzakelijk, maar de struik wordt er wel mooier van. Laat je het snoeien achterwege, dan wordt de struik steeds groter, terwijl de bloemen  juist kleiner worden en dat willen we meestal niet. Daarom halen we elk jaar de kleine, iele takjes weg en dunnen we de struik uit. De roos stopt vervolgens alle energie in de overblijvende takken die flink zullen groeien en mooie, grote bloemen gaan vormen.

Jonge rozen snoeien

Jonge struiken snoei je altijd sterk voor een krachtige groei. Het is voldoende om drie takken over te houden. Oudere struiken hebben een groter en sterker wortelgestel en daarom mag je vijf takken laten staan, die ook wat langer mogen zijn. In het algemeen geldt: hoe dieper je snoeit, hoe groter de bloemen worden. Snoei je wat minder diep, dan krijg je meer, maar kleinere bloemen.
Verder knip je alleen in het groene hout, de bruine takken lopen niet meer uit. Haal ook altijd alle zieke, zwakke, beschadigde en kruisende takken weg zodat de struik gezond blijft. Door kruisende takken weg te knippen hou je het hart van de struik open, zodat de wind er lekker doorheen kan waaien. Na regen droogt het blad dan sneller op en dat maakt de kans op schimmelziekten kleiner.

Lees meer  Hoe snoei ik... Veel gestelde vragen over snoeien beantwoord

Rozenstruik, roos, snoeien,

Waarom rozen snoeien in maart?

De meeste rozen snoei je tussen begin en eind maart – wat vroeger na een zachte winter, wat later als het lang koud blijft. Het beste snoeimoment is vlak voordat de roos gaat uitlopen. Je kunt dit zien aan de ogen die al wat opzwellen. Eerder snoeien is niet aan te raden, want de roos is dan nog in rust. De sapstroom is nog niet op gang gekomen, waardoor het voor de roos lastiger is om de snoeiwond te sluiten. Vocht kan in de wond dringen en als dit vocht tijdens vorst bevriest, sterft een deel van de plant af.

Voor sommige rozen is maart niet de beste snoeitijd: Deze rozen snoei je in de zomer.

Tot wanneer kun je een roos snoeien?

Later snoeien, als de struik al wat uitloopt, kan wel maar is eigenlijk zonde. De roos steekt energie in het vormen van twijgen die je vervolgens weer weghaalt. Bovendien zal de roos dan later gaan bloeien. In principe mag je zo’n 6 tot 8 weken na de snoei de eerste bloemen verwachten.

Rozenogen

Rozenogen zijn voor beginners vaak een raadsel, maar eenmaal gevonden weet je het voor altijd. Een ‘oog’ is niets anders dan een kleine zijknop. Bij rozen worden de zijknoppen aangelegd in de oksel van een blad – of op de plek waar een al afgevallen blad vroeger aan de stengel vastzat. Die plekken herken je aan de dwarsstreepjes, die de stengel in segmenten verdelen. Op die dwarsstreepjes kun je een klein rood puntje vinden: dat is een ‘oog’ of slapende knop.

Lees meer  Grotere bessen door goed snoeien

Zo’n oog kan uitgroeien tot een nieuwe zijtak. De richting waarin het oog wijst, geeft aan naar welke kant de nieuwe scheut zal groeien. Een oog dat aan de binnenzijde van de tak zit, groeit uit tot een scheut in de richting van het hart van de plant. Dat is ongunstig want takken kunnen dan kruisen en schuren en het hart van de plant groeit vol blad. Snoei daarom altijd boven een oog of scheutje dat naar de buitenkant van de struik wijst; zo groeit de nieuwe tak in de goede richting en blijft het hart van de struik open. Knip ± 1 cm boven het oog en iets schuin, zodat water snel wegloopt.

Welke rozen snoei je juist in de zomer?

De meeste rozen snoei je tussen begin en eind maart. Wat vroeger na een zachte winter, wat later als het lang koud bleef. Er zijn een paar uitzonderingen, namelijk de oude heesterrozen die eenmalig bloeien op het oude hout (Alba-, Gallica-, Damascener-, Centifolia- en mosrozen) en de rambler- of liaanrozen. Deze groepen snoei je in de zomer, direct na de bloei. Maar voor de andere rozen is maart de beste tijd.

Perkrozen

Doorbloeiende rozen zoals grootbloemige rozen, theehybriden en trosrozen (polyantha, floribunda), die je niet alleen in perken maar ook in de border kunt gebruiken. Deze rozen kun je diep terugsnoeien, dus wees niet bang om te knippen. Snoei eerst dood, ziek en beschadigd hout en dunne takjes weg. Verwijder takken die elkaar kruisen. Het aantal takken dat je per struik overhoudt, hangt af van de groeikracht: bij een jonge struik of zwakke groeier zijn drie takken genoeg, een krachtige oudere struik mag er vijf à zeven hebben. Knip de takken terug tot op 3 à 5 ogen vanaf de basis; knip net boven een oog dat naar buiten wijst.

Engelse rozen (David Austinrozen)

De Engelse rozen of David Austin rozen zijn zeer geliefd, omdat hun weelderige bloemen op de oude rozen lijken, terwijl ze wel her- of doorbloeiend zijn. Vaak zijn het brede struiken met lange, doorbuigende takken, waardoor de bloemen snel de grond raken. Om dat te voorkomen kun je deze struiken beter wat hoger laten: snoei ze bijvoorbeeld terug tot 30 à 50 cm van de grond. Zo vormen na een paar jaar een houtig gestel, waardoor de nieuwe scheuten verder van de grond worden opgetild.

Lees meer  Klimrozen snoeien

Doorbloeiende heesterrozen

Een groep die zowel lage als hoge struiken omvat en vaak even breed als hoog wordt. Snoei de lage heesterrozen net als perkrozen. Snoei de hogere vormen, waaronder muskusrozen (moschatahybriden) en parkrozen, minder diep. Verwijder dood hout, dun de struik eventueel uit tot op 4 à 7 krachtige (liefst jonge) takken. Snoei bij de overgebleven oudere takken de bloemtrossen van vorig jaar weg en kort deze takken met eenderde in.

Rozen, snoeien, zomer, TuinSeizoen

Bodembedekkende rozen

Sterke rozen met een spreidende groeiwijze. Snoei ze om de drie jaar terug, dat kan gewoon met de heggenschaar.

Botanische rozen

Veel ‘wilde’ rozen en afstammelingen hiervan, zoals ’Canary Bird’ en ’Geranium’, verdragen snoei minder goed, al kunnen de Rugosarozen wat meer hebben. Verwijder wel dood en beschadigd hout en dun de struik wat uit als hij te dicht wordt. Bij oude struiken kun je een oude, sterk verhoute tak laag bij de grond wegsnoeien om de struik te verjongen, dat stimuleert de vorming van nieuwe basisscheuten.

Stamrozen

Een stamroos is simpelweg een trosroos die op een onderstam is geënt. Daarom snoei je de kroon op dezelfde manier als bij perkrozen: op 4 à 5 ogen, dus 10 tot 15 centimeter boven de entplaats. Door zijn hoogte is een stamroos wel gevoeliger voor wind. Steun de stam met een stevige stok en laat de kroon de eerste jaren niet te breed worden, zodat er geen takken uitwaaien. Een treurroos is een op een onderstam geënte klimroos, waarvan de takken naar beneden afhangen. Wordt de kroon na een paar jaar erg vol, knip dan de helft van de takken (om en om) terug tot op 3 à 4 ogen. Het jaar erop snoei je dan de andere helft.

Rozen, rozenstruik, snoeien, tuinseizoen

 

Klimrozen, leirozen en ramblerrozen

Snoei klim- en leirozen in het voorjaar, maar ramblerrozen direct na de bloei. Tijdens het snoeien van klimrozen mag je de zijtakken flink onder handen nemen. Knip deze terug tot twee knoppen, geteld vanaf de hoofdtak. Geef je klimroos ook om de paar jaar een verjongingssnoei. Dit doe je door de oudste takken vlak boven de grond af te knippen. Wees gerust, nieuwe uitlopers zullen snel hun plaats innemen.