Na het vallen van het blad bevinden de meeste bomen en heesters zich in winterrust. Eventuele snoeiklusjes kunt u nu uitvoeren (uitgezonderd de bloedende boomsoorten esdoorn, berk, haagbeuk, notenboom en de klimmers druif en kiwi).

Veel mensen gebruiken snoei als middel om een boom in toom te houden, maar eigenlijk is dat een slechte reden reden om naar de schaar te grijpen. De uitdaging ligt er juist in om bijtijds, via kleine correcties, een boom tot een mooie vorm op te kweken. Let daarbij op deze punten:

Kruisende takken
Op schuurplekken kunnen ziekten sneller binnendringen, snoei een van beide takken weg.

Gelijkmatige vertakking
Snoei te dichte stukken wat meer open. Kort takken met weinig zijscheuten een stukje in.

Waterlot
Na sterke snoei ontstaan veel steil opgaande scheuten. Laat een of twee scheuten staan die in de juiste richting groeien en snoei de rest weg.

Dubbele top
Haal er eentje weg, zodat de overblijvende zich tot doorlopende harttak ontwikkelt.

Dood hout
Snoei dit weg tot net boven het levende hout. Of wacht tot het voorjaar, dan ziet u beter of zo’n tak echt niet meer uitloopt.

Scherp gereedschap
Gladde snoeiwonden groeien het snelst dicht.

Lees meer  Uitbundig zomergoed